Actueel

dinsdag 02 februari 2016 - ceder
Het beeld van de individuele vrijheid wordt door velen als absoluut ideaal naar voor gebracht. Mensen willen controle hebben en houden over hun leven en daar voluit verantwoordelijkheid voor kunnen opnemen, zo klinkt het. Meer zelfs: mensen worden ook geacht die verantwoordelijkheid consequent op te nemen. Ze moeten hun rol spelen in de prestatiemaatschappij. Succes in het leven is een maatstaf voor menselijk geluk. Voor wat, hoort ook altijd wat. Klinkt logisch? Voor iedereen die vlot meedraait in de prestatiemaatschappij zal dat misschien zo zijn. De samenleving heeft het moeilijk met wie niet in dit plaatje past. Dit is overduidelijk geen duurzaam verhaal. In dit nummer van CDR plaatsen we daarom een aantal vraagtekens bij het hedendaagse samenlevingsmodel.
woensdag 22 juli 2015 - ceder
Christendemocraten en de stad, het lijkt een eerder moeizame relatie. In de verkiezing van 2014 behaalde CD&V een globale score van 18,7% voor de Kamer en 20,5% voor het Vlaams Parlement. In de stad Antwerpen was dat respectievelijk 8,5% en 11,5%. In Gent ging het om 11,8% en 13%. In de verkiezing van de Nederlandse Tweede Kamer in 2012 tekende het CDA een score van 8,5% op. In Amsterdam was dat slechts 2,2%, in Rotterdam en Den Haag 4,4%. Zelfs Bondskanselier Merkel slaagde er niet in om dit patroon te doorbreken. In de verkiezingen van 2013 behaalde CDU-CSU een score van 41,5%, maar in centrum Berlijn bleef het CDU steken op 23,9%. Met wat zin voor overdrijving kunnen we spreken over de ‘stedelijke wet van de christendemocratie’ die stelt dat de algemene score bij bovenlokale verkiezingen het dubbel is van de partijscore in de steden. Deze electorale gegevens belichten maar één dimensie van de tegenstellingen tussen stad en platteland. Maar zijn die tegenstellingen in werkelijkheid ook zo groot ? Dat was de uitgangsvraag van dit nummer van CDR dat zoals gewoonlijk een veelheid van invalshoeken aan bod laat komen.
donderdag 18 december 2014 - Maxime Penen
In de inleiding van dit nummer houdt Koen Geens, onze kersverse minister van Justitie, een pleidooi voor een nieuw evenwicht voor justitie. Herstel van het vertrouwen ziet hij daartoe als een sleutelelement. Vertrouwen van het gerechtelijk personeel in hun opdracht, vertrouwen van de bevolking in de wetgeving en de rechtspraak. Dat de minister de komende jaren zijn handen vol zal hebben met die missie, blijkt uit de andere bijdragen in dit nummer. Tim Wuyts vat dit mooi samen in de slotzin van zijn bijdrage: ‘Het recht is een oneindige zoektocht naar evenwichten in een snel evoluerende maatschappij’. Alweer een rijkelijk gestoffeerd nummer met interessante auteurs en bijdragen.
donderdag 01 mei 2014 - Maxime Penen
We staan aan de vooravond van belangrijke verkiezingen, Europees, federaal en Vlaams. Op 25 mei worden de kaarten verdeeld voor de volgende vijf jaar. Vijf jaar waarin antwoorden nodig zijn op een aantal cruciale sociaal-economische en maatschappelijke uitdagingen. Het zal in grote mate van die antwoorden afhangen of we ons ook in de komende decennia in het koppeloton kunnen handhaven. Of we werk kunnen maken van een sterker Vlaanderen en een sterker land. We hebben er daarom voor gekozen om in dit nummer van CDR het woord te laten aan een aantal experten. Waar staan België en Vlaanderen vandaag? Waar moeten we naartoe? Wat zijn de obstakels op het pad dat voor ons ligt?
maandag 17 maart 2014 - Maxime Penen
“Tussen markt en staat”. De titel van dit nummer zet u misschien wat op het verkeerde been. Ten eerste doet het vermoeden dat er nog ergens een restcategorie bestaat. Een overschot dat we niet kwijt kunnen onder de noemer markt of onder de noemer staat. Niks is minder waar: tussen markt en staat zit een erg grote rijkdom aan maatschappelijk initiatief. Na het lezen van dit nummer zal u daar nog meer van overtuigd zijn. Ten tweede kan de titel de indruk wekken dat er een mooie ordening bestaat. Dat we alles perfect kunnen rangschikken van ‘100% markt’ tot ‘100% staat’. Opnieuw verkeerd: de scheidingslijnen zijn vaak vaag of zelfs helemaal afwezig, en ze verplaatsen zich ook nog eens doorheen de tijd. Ook dat is een rode draad doorheen de bijdragen. Ten derde ontstaat misschien een gevoel van polarisering: een keuze voor ‘kamp markt’ of ‘kamp staat’. Christendemocraten vragen, ook in dit nummer van CDR, vooral de consistente keuze voor het subsidiariteitsbeginsel.