Bijdrage leveren?

CDR verwelkomt alle bijdragen die een maatschappelijk relevant item benaderen vanuit een christendemocratisch perspectief.

Een onafhankelijke redactieraad oordeelt of een bijdrage al dan niet wordt opgenomen.

Als u geïnteresseerd bent, kan u meer informatie bekomen via cdr@cdenv.be.