Betrokken Samenleving

CDR: De Betrokken Samenleving

cover-betrokken-samenleving

Elk ideeëngoed moet regelmatig worden getoetst aan wijzigende omstandigheden en aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het Nieuwe Wij-congres dat eind november 2016 doorging te Lommel was een belangrijk ijkpunt voor het christendemocratisch gedachtegoed. Duizenden leden zetten er nieuwe bakens uit voor de christendemocratie.

Het Nieuwe Wij-congres stelde de betrokken samenleving centraal. In zijn voorbereidend essay, ‘Het Nieuwe Wij. Pleidooi voor een betrokken samenleving’ omschreef voorzitter Wouter Beke dit als een samenleving waarin iedere mens voluit werk kan maken van persoonlijke zelfontplooiing, steeds met oog voor de medemens. Kernwoorden daarbij zijn vertrouwen en wederzijds respect, investeren in sociaal kapitaal, dialoog en verbinding. In dit congresnummer van CDR gaan we verder in op de betekenis van de betrokken samenleving. Het is een idee die tegen de (uitwassen van de) individualisering van de laatste 50 jaar in gaat. Vrij recent zijn er echter hoopgevende signalen die wijzen op een sterkere betrokkenheid van mensen bij hun buurt of gemeenschap. Denk maar aan nieuwe vormen van burgerparticipatie, wijkwerking, deeleconomie, bottom-upinitiatieven, coöperaties, enz. Vrijwilligers en verenigingen nemen zelf initiatieven om hun levensomstandigheden te verbeteren. De betrokken samenleving is aan een opmars bezig

Inhoudstafel

Dries Deweer: "Personalisme en christendemocratie. Wij zijn steeds onderweg."
Respons door Wouter Beke

Anne Van de Vijver: "Over menselijke vermogens en belastingen."
Respons door Roel Deseyn & Niels de Kort

Mathias Bienstman: "Na Parijs: goed leven zonder vervuiling."
Respons door Wim Verrelst

Naïma Lafrarchi: "Via interlevensbeschouwelijke dialoog op school naar een actief en betrokken burgerschap."
Respons door Stefan Arts

Jur Schuurman, Hannelore Beerlandt & Ignace Coussement: "Hoe omgaan met de private sector in ontwikkelingssamenwerking? Het belang van het middenveld, landbouworganisaties en coöperaties."
Respons door Sabine de Bethune, Els Van Hoof & Karl Verdickt

Koen Michiels: "Zeven werven voor een kwalitatief gezondheids- en welzijnssysteem."
Respons door Helga Pletzers

Ria Janvier: "De nieuwe (en nog meer betrokken) overheidswerknemer anno 2020."
Respons door Ellen Van Grunderbeek

Extra: Wouter Beke: "Slotspeech Nieuwe WIJ-congres"