Ceder

Ceder, het studiecentrum van de Vlaamse christendemocraten (CD&V), staat in voor de inhoudelijke uitbouw van de Vlaamse christendemocratie.

Op het ritme van de politieke actualiteit ondersteunt Ceder de voorzitter en de partij bij de ontwikkeling en het uitdragen van de CD&V-standpunten. Met studiewerk helpt CEDER de partijlijnen op middellange en lange termijn in verkiezingsprogramma’s, visieteksten en toekomstprojecties uit te tekenen.

De Cederadviseurs volgen elk in hun domeinen de relevante ontwikkelingen, verzamelen informatie en ontwikkelen studiewerk in permanente interactie met de CD&V-mandatarissen, medewerkers op fracties en kabinetten, het middenveld en de samenleving.

Daarnaast geeft Ceder ook een eigen magazine uit: CDR (Christendemocratische Reflecties). Jaarlijks brengt CDR in drie nummers christendemocratische duiding van maatschappelijk en dus politiek relevante dossiers.

Verder organiseert Ceder een jaarlijkse Cederuniversiteit en diverse studiemomenten.

Tot slot organiseert Ceder de Politieke Academie. De Politieke Academie heeft tot doel jonge partijleden met politiek talent en de ambitie om een actieve rol te spelen in de (lokale) politiek op te sporen, te coachen, hun competenties aan te scherpen en hun kennis uit te diepen.