Cederuniversiteit

logo-cu

Vaak mochten we met u in debat te gaan. Misschien nam u deel aan onze Politieke Academie? Of was u aanwezig op een van onze Inspiratielunches? Of werkte u mee binnen een Cederwerkgroep? In ieder geval konden wij op u rekenen. 

Dat zijn wij niet vergeten. Integendeel. Uw inbreng droeg op de een of andere manier bij tot ons christendemocratisch verhaal. Dat verhaal is echter nooit af. Het moet elke dag gevoed en verrijkt worden. 

De CEDERUNIVERSITEIT wil u en andere overtuigde christendemocraten één keer per jaar opnieuw samenbrengen op een mooie locatie. Een dag lang onder christendemocraten om expertise uit te wisselen, om te discussiëren, om na te denken over morgen. En natuurlijk om elkaar (beter) te leren kennen en bij te praten in de wandelgangen of aan de bar.

  • Inspirerende sprekers in verschillende werkgroepen;
  • Laatste rechte lijn naar het WIJ-congres van november 2016;
  • Diner op vrijdagavond met een bijzondere tafelspreker: Sybrand Buma (politieke leider CDA & fractievoorzitter Tweede Kamer). De CD&V-partijtop zal aanwezig zijn.
  • Uitgebreide mogelijkheid om te netwerken;
  • In de Priorij van Corsendonk, met pendeldienst vanuit NMBS-station Turnhout.
  • Mogelijkheid tot overnachting.

Meer weten? Klik aan de linkerkant door of mail naar ceder@cdenv.be.