Sprekers Cederuniversiteit

Tafelspreker diner

Sybrand Buma
(Politiek leider CDA & fractievoorzitter Tweede Kamer

bumaSybrand Buma vergast ons tijdens het het diner op vrijdagavond op een lezing over de christendemocratie in Nederland & Europa, de toekomst van het Europese project & de veranderende wereld om ons heen. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter voor het CDA in de Tweede Kamer & sinds 2012 ook de politieke leider van de Nederlandse christendemocraten.

 

Sprekers Werkgroepen

Drie blokken werkgroepen vormen de hoofdmoot van ons programma. In kleine groep (+/- 20-25 personen) worden jullie geïnspireerd door onderstaande sprekers en kunnen jullie zeer direct met hen de discussie aangaan. 

 

Dirk De Wachter (psychiater KU Leuven)

dewachterDirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut & diensthoofd systeem- & gezinstherapie in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Zijn boeken Borderline Times Liefde zijn een pleidooi voor een warmere, minder prestatiegedreven samenleving & voor meer engagement. Onze wereld lijkt immers op een grens te staan. Hechting, engagement, gemeenschapszin & solidariteit zijn volgens De Wachter meer dan ooit actueel.

 

Wouter De Geest (CEO BASF Antwerpen)

degeestWouter De Geest is sinds 2007 de topman van de Antwerpse vestiging van chemiereus BASF. Bij BASF staat hij aan het hoofd van meer dan vijftig chemische installaties & meer dan 3500 medewerkers. Dat maakt 'zijn' bedrijf tot een vlaggenschip van de Vlaamse economie. De Geest is een gedreven missionaris van de Vlaamse chemische sector en het Vlaamse industriële weefsel in het algemeen.

 

Sihame El Kaouakibi (directeur Let's Go Urban)

elkaouakibiSihame El Kaouakibi is oprichtster & directeur van het stadsproject Let's Go Urban. Met Let's Go Urban tracht ze antwoorden te bieden voor de verjongende samenleving - vaak ondergesneeuwd door de vergrijzingsgolf - en stedelijke jongeren te empoweren via dans, sport, muziek & media. In 2013 publiceerde ze haar boek #Believe en ze won onder meer de Vlaamse Cultuurprijs in 2012. 
Inge Vrancken (VRT-journaliste)

vranckenSinds 1999 werkt Inge Vrancken bij de VRT, eerst bij Ketnet waar ze o.m. aan de wieg van Karrewiet stond, later bij het Journaal. Ze is bezeten door wat er elders in de wereld gebeurt. Het is dan ook geen wonder dat ze prominent deel uitmaakt van de buitenlandredactie. Ze specialiseerde zich in het Midden-Oosten en (internationaal) terrorisme. Anne Van de Vijver (UAntwerpen)

peetersAnne Van de Vijver doceert o.m. comparative tax law, vennootschapsbelasting & fiscaal strafrecht aan de Universiteit Antwerpen. Ze is lid van het directiecomité van de Antwerp Tax Academy & advocaat bij het gerenommeerde tax law advocatenkantoor Tiberghien
Julie Bynens (afgevaardigde Vlaamse Regering bij EU)

bynensJulie Bynens is Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie. Anders gezegd: ze is de belangrijkste diplomate van Vlaanderen in Europa. Doorgaans werkt ze dan ook in de schaduw, nu geeft ze graag eens haar eigen visie op het Europa van morgen en hoe regio's daarin (kunnen) functioneren. Kathleen Stinckens (politierechter Leuven)

stinckensKathleen Stinckens is politierechter te Leuven en o.m. perswoordvoerder van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters. Het grote publiek leerde haar kennen in het TV-programma De Rechtbank. Ze heeft een duidelijke & scherpe visie op verkeersveiligheid in ons land. Het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen stagneert weer. Wat kunnen we (zelf) doen om opnieuw voor een daling te zorgen?

Koen Michiels (gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas)

michielsKoen Michiels is gedelegeerd bestuurder van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Onder zijn leiding groeide AZ Nikolaas uit tot een instelling met 230 artsen en 810 bedden. Onlangs raakte bekend dat AZ Nikolaas & AZ Lokeren samen één groot Waas ziekenhuisnetwerk zullen gaan vormen. Een man met een duidelijke visie op de toekomst van de zorgsector in een snel veranderende en anders samengestelde samenleving.


Mathias Bienstman (beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu)

bienstmanMathias Bienstman staat sinds medio 2015 bij de Bond Beter Leefmilieu in voor de beleidscoördinatie. Hij heeft een duidelijke visie op het Vlaamse & internationale klimaatbeleid dat bovendien past in een breder transitieverhaal richting een meer duurzame samenleving in het algemeen. Welke instrumenten moeten we gebruiken om duurzamer te leven? Hoe verkleinen we onze klimaatimpact?
Ria Janvier (UAntwerpen)

janvierProfessor Ria Janvier doceert o.m. socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Haar specialiteit bevindt zich op het snijpunt tussen ambtenarenrecht, socialezekerheidsrecht & arbeidsrecht. Zo is ze bijvoorbeeld een toonaangevende stem in de discussies rond de pensioenhervorming bij het overheidspersoneel. Een genuanceerde stem in een context die al eens neigt naar 'verhit'.

Khalid Benhaddou (imam)

benhaddouKhalid Benhaddou is de jonge imam van de Gentse Al-Fath-moskee, de grootste van de Arteveldestad. Hij is ook islamleerkracht en voorzitter van het Platform van Vlaamse imams. Door de Vlaamse Regering werd hij geëngageerd om een actieplan tegen radicalisering uit te werken in het onderwijs. Zijn pleidooi is er een van gemeenschaps- & identiteitsvorming, samen-leven, van problemen bij naam durven noemen zonder in een kramp te schieten.
Stefan Devoldere (waarnemend Vlaams Bouwmeester)

devoldereStefan Devoldere is burgerlijk ingenieur-architect met ook een postgraduaat Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening onder de gordel. Hij schrijft over architectuur & stedenbouw, zetels in jury's & adviesraden, is een veelgevraagd inspirator in de sector. Sinds 2011 is hij adjunct van de Vlaamse Bouwmeester. Na het ontslag van de Vlaamse Bouwmeester nam hij zijn functie ad interim over.