Medewerkers

Directeur Ceder
Adjunct-directeur, Lokale Besturen & Institutionele Zaken
T.
+32 (0)2 238 38 86
Internationaal Secretaris
T.
+32 (0)2 233 51 02
Mobiliteit & Wonen
T.
+32 (0)2 238 38 72
Pensioenen, Sociale Zaken & Gezin
T.
+32 (0)2 238 38 03
Armoede, Consumentenbescherming & Ethiek
T.
+32 (0)2 238 38 79
Ideologie & Zingeving
Macro-economie, Ondernemen & Begroting
T.
+32 (0)2 238 38 13
Gezondheidszorg & Welzijn
T.
+32 (0)2 238 38 85
CDR, Cederuniversiteit, Cederdialogen, Politieke Academie
T.
+32 (0)2 238 38 97
Fiscaliteit
T.
+32 (0)2 238 38 23
Onderwijs, Asiel, Migratie & Integratie
T.
+32 (0)2 238 38 34
Energie, Leefmilieu & Duurzaamheid
T.
+32 (0)2 238 38 81
Medewerkster Secretariaat
T.
+32 (0)2 238 38 77
Medewerkster Secretariaat
T.
+32 (0)2 238 38 87