Actua

maandag 17 maart 2014
 - 

CDR: Tussen Markt en Staat

Tussen markt en staat”. De titel van dit nummer zet u misschien wat op het verkeerde been. Ten eerste doet het vermoeden dat er nog ergens een restcategorie bestaat. Een overschot dat we niet kwijt kunnen onder de noemer markt of onder de noemer staat. Niks is minder waar: tussen markt en staat zit een erg grote rijkdom aan maatschappelijk initiatief. Na het lezen van dit nummer zal u daar nog meer van overtuigd zijn. Ten tweede kan de titel de indruk wekken dat er een mooie ordening bestaat. Dat we alles perfect kunnen rangschikken van ‘100% markt’ tot ‘100% staat’. Opnieuw verkeerd: de scheidingslijnen zijn vaak vaag of zelfs helemaal afwezig, en ze verplaatsen zich ook nog eens doorheen de tijd. Ook dat is een rode draad doorheen de bijdragen. Ten derde ontstaat misschien een gevoel van polarisering: een keuze voor ‘kamp markt’ of ‘kamp staat’. Christendemocraten vragen, ook in dit nummer van CDR, vooral de consistente keuze voor het subsidiariteitsbeginsel.

Tussen markt en staat zit de gemeenschap. Sinds jaar en dag ontwikkelt zich vanuit die gemeenschap heel wat waarde(n)vol initiatief dat oplossingen aanreikt voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de organisatie van zorg voor de zieke of behoeftige medemens, een kwaliteitsvol aanbod van onderwijs voor alle kinderen, een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud… Dé uitdaging is om te komen tot structurele initiatieven en tegelijkertijd een sterke betrokkenheid vanuit de gemeenschap te behouden. De ‘klassieke’ maatschappelijke organisaties zijn in grote mate vergroeid met de overheid. Niet alleen zijn subsidies levensnoodzakelijk voor hun werking, ze voeren vaak – op erg professionele wijze – opdrachten uit in naam van de overheid. Dat maakt dat de directe link met de gemeenschap verzwakt is: de realiteit van zorg of onderwijs voor de lokale gemeenschap door de kloosterzuster gefinancierd door giften van de plaatselijk weldoeners is al lang verleden tijd. Samen met de subsidiëring vanuit de overheid kwam een grotere greep door de overheid en de roep om meer transparantie en professionalisering.

De overheid worstelt dan weer met de vraag hoe ver overheidsinmenging kan en moet gaan. Het antwoord op die vraag hangt samen met de verwachtingen die leven bij de bevolking en met de perceptie omtrent risico in de samenleving. Als mensen voor ieder probleem richting overheid kijken, dan wordt het privaat initiatief verstikt door overdreven regulering. Maar omgekeerd mag de overheid niet trachten om ieder initiatief vanuit de gemeenschap te recupereren. Het is een uitdaging voor de overheid om het juiste kader te creëren waarbinnen maatschappelijk initiatief kan floreren.

Lees alles over dit nummer: http://ceder.cdenv.be/jg2-nr2-markt-staat