Actua

donderdag 01 mei 2014
 - 

CDR: 2019

We staan aan de vooravond van belangrijke verkiezingen, Europees, federaal en Vlaams. Op 25 mei worden de kaarten verdeeld voor de volgende vijf jaar. Vijf jaar waarin antwoorden nodig zijn op een aantal cruciale sociaal-economische en maatschappelijke uitdagingen. Het zal in grote mate van die antwoorden afhangen of we ons ook in de komende decennia in het koppeloton kunnen handhaven. Of we werk kunnen maken van een sterker Vlaanderen en een sterker land. We hebben er daarom voor gekozen om in dit nummer van CDR het woord te laten aan een aantal experten. Waar staan België en Vlaanderen vandaag? Waar moeten we naartoe? Wat zijn de obstakels op het pad dat voor ons ligt?

Uit de verschillende bijdragen komen een aantal elementen naar voor. Ten eerste: goed beleid doet er wel degelijk toe. Zelfs in een sterk geglobaliseerde wereld zijn we meer dan de speelbal van de internationale markten. Dit is op zich een positieve conclusie (we kunnen het verschil nog maken) maar ook een extra verantwoordelijkheid (we moeten dat ook doen). In het verleden hebben we al bewezen dat christendemocraten in staat zijn om die verantwoordelijkheid te dragen. Ten tweede: we beschikken over heel wat troeven. Wie even over de landsgrenzen heen kijkt, kan niet anders dan concluderen dat er geen reden is tot groot pessimisme. Neen, we zijn niet het kneusje van de Europese klas. Op het vlak van bv. innovatiebeleid zijn we zelfs toonaangevend. Ten derde: succes op één gebied mag ons niet blind maken voor uitdagingen elders. Op de arbeidsmarkt, in het energiebeleid, in het woonbeleid en in het onderwijs zijn bijsturingen noodzakelijk. Niet om alles wat goed is in vraag te stellen, wel om antwoorden te formuleren op een omgeving die in verandering is. En soms betekent dat ook de boodschapper durven zijn van onpopulair nieuws. Ten vierde: hervorming en verandering mogen geen synoniem zijn voor instabiliteit. Er moet voldoende oog zijn voor de overgangsfase. Goed bedoelde hervormingen kunnen heel wat ‘onschuldige slachtoffers’ maken. Van christendemocraten mag verwacht worden dat ze niemand in de kou laten staan.

We starten dit nummer met een bijdrage van Wouter Beke. Hij schetst de krachtlijnen van het sociaal-economisch programma van CD&V en verwijst daarbij veelvuldig naar de analyses van de experten.

In dit nummer van CDR vindt u ook de bijdragen van de twee laureaten van onze Politieke Academie, Lien De Vos en Neal Van Loock. Beiden focussen op het onderwijs. De eerste op de kansen van kansarme kinderen, de tweede op de loopbaan van leerkrachten. Vlaams parlementslid Paul Delva, lid van de jury van de Politieke Academie, zorgt voor de respons.