Wat? De Politieke Academie...

logo-polaca

… spoort politiek talent op
… traint kennis & vaardigheden  via inhoudelijke vormingen en praktische workshops
… laat haar deelnemers kennismaken met de binnenkant van de christendemocratie
… stimuleert haar deelnemers in de uitbouw van hun netwerk

 

 

De Politieke Academie richt zich op CD&V-partijleden en christendemocratisch geïnspireerde sympathisanten met (politiek) talent en de ambitie om een actieve rol te spelen voor of achter de schermen van de nationale & Vlaamse politiek. Mensen die morgen verantwoordelijkheid willen nemen.

De Politieke Academie wilt hen opsporen, hen coachen, hun competenties aanscherpen, hun kennis uitdiepen en samen met hen een netwerk vormen.

Daartoe organiseert de Politieke Academie in de eerste plaats inhoudelijke vormingen. Deze vormingen leggen zich toe op de betekenis van de christendemocratische ideologie in de ruimste zin van het woord en de toepassing van die ideologie in verschillende, concrete, maatschappelijke domeinen. Ten tweede wilt de Politieke Academie haar deelnemers laten kennismaken met het veld door o.m. plaatsbezoeken en gesprekken met ‘veldwerkers’. Ten derde leert de Politieke Academie haar deelnemers een aantal relevante, vaardigheden aan.

Meedoen? Surf als de bliksem naar http://ceder.cdenv.be/hoe-rekrutering-selectie